Ana Sayfa Hakkımızda İnsan Kaynakları İletişim
Zararlılar
Hastalılıklar
Zararlı Kontrolü
Polinasyon
Ürünler
Arama
 
Patlıcan

Çiçek Biyolojisi

 • Patlıcan çiçeği (Solanum melongena) erseliktir, kendini döller ve bitkiden sarkar.
 • Çiçek nektar üretmez.
 • Stamenler pistil çevresinde gevşek bir halka şeklindedir ve ucunda bir açıklık vardır. Tepecik genellikle sadece bu halkanın ötesinde dışarı çıkmış durumdadır.
 • Self-polinasyona ek olarak, çapraz polinasyon da oluşabilir.
 • Çiçeğin sadece hafif bir hareketi stamenlerden tepecik üzerine düşeçek polen için yeterlidir. Bombus arıları çiçek üzerinde baş aşağı asılarak, stamen üzerine çeneleriyle tutunarak, uçuş kaslarını aktifleştirip, kanatlarıyla uçuş harekete yapmaksızın, vibrasyon içindeki çiçeği tespit eder ve bu hareketin oluşmasına neden olurlar.
 • (Bu vızıldama polinasyonu diye adlandırılır.)
 • İnce çiçeklenmiş türlerinde, çene işaretleri, doku renk değişikliği ile, tanımlanabilir. Çene işaretleri, çiçeğin ziyaret edilmiş olduğun ve “tespit” edildiğini gösterir.

NATUPOL Kovanı

 • Patlıcan çiçeğininin nektar üretmemesinden dolayı, kovana bombus arı popülasyonunun beklenen yaşam süresi için yeterli şekerli su verilir.

Tanıtım Şeması

 • Patlıcan bitkisinin polinasyonu için,normal olarak N kolonileri kullanılır. Teslimat, 50 ila 60 işçi arı ihtiva eden partiler şeklinde gerçekleşir. Bunların tahmin edilen yaşam süreleri 8 ile 12 haftadır.
 • Her kovanın yaklaşık polinasyon aralığı 2,000 m2’dir. Daha küçük alanlar için, danışmanınız size kovanın başka bir tipini önerebilir.

Kullanım Talimatları

 • Kovanı zeminin yaklaşık 0.5 ile 1 metre yukarısına, güneş ve atıklar/yağmur suyuna karşı korunmalı bir alana yerleştirin. Kış mevsimi süresince güneş bir yere koymak tercih edilen bir durumdur. Yaprak yığınları arasına yerleştirmeyin!
 • Kovanın yakın çevresinde herhangi CO2 tedarikini derhal kapatın.
 • Karıncaların kovan içine giremiyor olmalarından emin olun.
 • Kovanı yerleştirdikten sonra, uçuş deliğini açmazdan önce kısa bir süre (½ - 1 saat) bombus arılarının sakinleşmelerini sağlayın.
 • Şayet ürün seralara veya tunellere konumlandırılmışsa, (öğle sonrası sonunda) havalandırma penceleri kapatıldığı zaman, kovanın uçuş deliğini açın. Bu, onların oryantasyon uçuşları esnasında sera dışında uçmalarını ve kovana dönmemelerini önleyecektir.
 • Başlangıç oryantasyon uçuşlarını takiben bombur arıları derhal üründe polinasyon işlemlerine başlayacaklardır.
 • Genelde bombus arılar sabahleyin ve öğleden sonraları daha aktiftirler. Ayrıca onları aktiviteleri ürünün çiçeklenme desenlerine bağlıdır.
 • Bombus arıları 10 ila 30 santigrad derece arasında aktiftirler. Ayrıca 15 ila 25 santigrad derece arasında da en etkin pozisyondadırlar.

Ürün Koruması

 • Doğal düşmanlı bombus arılarının kullanımının birleştirilmesi hali hazırda herhangi bir sorun oluşturmaz.
 • Tarım kimyasalları bombus arıları üzerinde direkt veya endirekt etkiye sahip olabilirler. Direkt etkileri, kimyasal bir ürünün sindirilmesi veya teması sonucu larvaların ve işçi arıların ölmesi durumunda etki meydana gelir ve endirekt etkiler ise, ziyaretlerin durdurulmasına neden olarak, bombus arılarının işlem görmüş çiçekleri koklamayı tehir ettikleri zaman ortaya çıkan etkileridir.
 • Sistemik pestisitler (kökleri aracılığıyla emilen pestisitler) genellikle uzun süreli rezidüel etkiye sahiptir. Şayet bir çiçek polene (örn, tatlı biber) ilave olarak nektar üretirse, bombus arı popülasyonuna vereceği zarar, sadece polen üreten (örn, domates) bir üründe çok taha fazla ciddi olabilir.
 • Koppert's Side Effects Database On-line’da, bombus arıları ve pek çok diğer yararlılarla birlikte pestisitlerin uyumluluğu ve devamlılığı hakkında detaylı bilgiler bulabilirsiniz.
 • BEEHOME opsiyonunda olduğu tüm hallerde, ürünün işlemden geçirilmesinden önce, kovanın etkinleştirilmesi gerekir. Bu opsiyon, bombus arısının kovandan ayrılmayarak içeriye girebilmesini temin eder. Yaklaşık bir saat sonra, ya kapalı olabilsin veya seradan kaldırılsın diye, kovan tamamen kapatılabilir.
 • Şayet kovan seradan geçici olarak kaldırılırsa, 18 ile 20 santigrad derecede muhafaza edilmelidir.

 

Koppert

Tüm dünyada, profesyonel üreticilere, en gelismis dogal polinasyon ve biyolojik mücadele sistemleri sunmaktadir

Koppert Biyolojik Mücadele ve Polinasyon Sistemleri Ltd.Şti.   Organize sanayi Bölgesi. 2.Kısım 24.Cadde Antalya Koppert - YouTube