Ana Sayfa Hakkımızda İnsan Kaynakları İletişim
Zararlılar
Hastalılıklar
Zararlı Kontrolü
Polinasyon
Ürünler
Arama
 
Salatalık

Çiçek Biyolojisi

 • Salatalık türlerinin bir kısmı (Cucumis sativus) partenokarpiktir. Bu, tozlanma gerçekleşmeksizin meyvenin büyümeye başlayacağı anlamına gelir.. Bu yüzden, bunların hasatında polinasyon için hiçbir bombus arısına ihtiyaç duyulmayacaktır.
 • Sadece partenokarpiktir olmayan türlerde, acur (turşuluk salatalık) gibi, polinasyona gereksinim olacaktır. Bu türler erkek ve dişi çiçekler (aynı bitki üzerinde) barındırırlar.
 • Bu iki çiçek tipi nektar üretir ( sadece erkek çiçek polen üretir)
 • Self-polinasyon (aynı bitkiden polenli polinasyon) oluşsa da, ayrıca çapraz polinasyon acurda önemli bir role sahiptir.
 • Bir parça çaba ile, dişi çiçeğin tepesindeki polen zerreciklerinin mevcudiyetinden bombus arılarının ziyaretleri tespit edilebilir.

NATUPOL Kovanı

 • Acur çiçeğinin nektar üretmesine rağmen, bu bombus arı kolonisinin optimal gelişmesinde genellikle yetersiz olacaktır. Bu yüzden şekerli su tedarik edilmelidir.

Uygulama Şeması

 • Acur polinasyonu içi, normalde N kolonileri kullanılır. Teslimat, içeriğinde 50 yada 60 işçi arının bulunduğu parti şeklinde gerçekleşir. Koloninin umulan yaşam süresi 8 ila 12 hafta harasındadır.
 • Her kovan için tahmini polinasyon aralığı 1,500 m2’dir. Daha küçük alanlar için, danışmanınız size kovanın başka bir türünü önerebilir.

Kullanım Talimatları

 • Kovanı zeminin yaklaşık 0.5 ile 1 metre yukarısına, güneş ve atıklar/yağmur suyuna karşı korunmalı bir alana yerleştirin. Kış mevsimi süresince güneş bir yere koymak tercih edilen bir durumdur. Yaprak yığınları arasına yerleştirmeyin!
 • Kovanın yakın çevresinde herhangi CO2 kaynağını derhal kapatın.
 • Karıncaların kovan içine giremiyor olmalarından emin olun.
 • Kovanı yerleştirdikten sonra, uçuş deliğini açmazdan önce kısa bir süre (½ - 1 saat) bombus arılarının sakinleşmelerini sağlayın.
 • Şayet ürün seralara veya tunellere konumlandırılmışsa, (öğle sonrası sonunda) havalandırma penceleri kapatıldığı zaman, kovanın uçuş deliğini açın. Bu, onların oryantasyon uçuşları esnasında sera dışında uçmalarını ve kovana dönmemelerini önleyecektir.
 • Başlangıç oryantasyon uçuşlarını takiben bombur arıları derhal üründe polinasyon işlemlerine başlayacaklardır.
 • Genelde bombus arılar sabahleyin ve öğleden sonraları daha aktiftirler. Ayrıca onları aktiviteleri ürünün çiçeklenme desenlerine bağlıdır.
 • Bombus arıları 10 ila 30 santigrad derece arasında aktiftirler. Ayrıca 15 ila 25 santigrad derece arasında da en etkin pozisyondadırlar.

Ürün Koruma

 • Doğal düşmanlı bombus arılarının kullanımının birleştirilmesi hali hazırda herhangi bir sorun oluşturmaz.
 • Tarım kimyasalları bombus arıları üzerinde direkt veya endirekt etkiye sahip olabilirler. Direkt etkileri, kimyasal bir ürünün sindirilmesi veya teması sonucu larvaların ve işçi arıların ölmesi durumunda etki meydana gelir ve endirekt etkiler ise, ziyaretlerin durdurulmasına neden olarak, bombus arılarının işlem görmüş çiçekleri koklamayı tehir ettikleri zaman ortaya çıkan etkileridir.
 • Sistemik pestisitler (kökleri aracılığıyla emilen pestisitler) genellikle uzun süreli rezidüel etkiye sahiptir. Şayet bir çiçek polene (örn, tatlı biber) ilave olarak nektar üretirse, bombus arı popülasyonuna vereceği zarar, sadece polen üreten (örn, domates) bir üründe çok taha fazla ciddi olabilir.
 • Koppert's Side Effects Database On-line’da, bombus arıları ve pek çok diğer yararlılarla birlikte pestisitlerin uyumluluğu ve devamlılığı hakkında detaylı bilgiler bulabilirsiniz.
 • BEEHOME opsiyonunda olduğu tüm hallerde, ürünün işlemden geçirilmesinden önce, kovanın etkinleştirilmesi gerekir. Bu opsiyon, bombus arısının kovandan ayrılmayarak içeriye girebilmesini temin eder. Yaklaşık bir saat sonra, ya kapalı olabilsin veya seradan kaldırılsın diye, kovan tamamen kapatılabilir.
 • Şayet kovan seradan geçici olarak kaldırılırsa, 18 ile 20 santigrad derecede muhafaza edilmelidir.

 

Koppert

Tüm dünyada, profesyonel üreticilere, en gelismis dogal polinasyon ve biyolojik mücadele sistemleri sunmaktadir

Koppert Biyolojik Mücadele ve Polinasyon Sistemleri Ltd.Şti.   Organize sanayi Bölgesi. 2.Kısım 24.Cadde Antalya Koppert - YouTube