Ana Sayfa Hakkımızda İnsan Kaynakları İletişim
Zararlılar
Hastalılıklar
Zararlı Kontrolü
Polinasyon
Ürünler
Arama
 
Sakız Kabağı

Çiçek Biyolojisi

 • Sakız kabağı (Cucurbita pepo), aynı bitki üzerinde erkek ve dişi çiçekler bulundurur.
 • Her iki çiçek tipi de nektar (sadece erkek çiçek polen üretir) üretir.
 • Çiçekler çok büyüktür. Her çiçek, sadece birkaç saat, güneş doğumundan hemen sonra açar.
 • Onlar çiçekten çiçeğe uçarlarken, kürkümsü bedenleri üzerinde bu bombusların kolayca polen toplama işidir. Polen zerreciklerini gevşetirler , böylece, onları arka ayakları üzerindeki polen sepetlerinin içine bedenleri üzerinden sıyırmaya çalışırlar, sakız kabağı polenleri nispeten daha büyük ve yapışkandır. Sonuçta bombus arıları, sakız kabağı üzerinde çalışırlarken, yuvaya çok fazla polen nakletmeyei beceremezler. Koloninin gelişmesine uygun olarak polenli ilave beleme (diğer bitkilerden) gereklidir.
 • Bu durum gerçekleşirse, dişi çiçeklerin tepecikleri üzerinde mevcut olacak polen zerreciklerinden dolayı, bombus arıları tarafından şayet çiçek ziyaret edilmişse, bunu tespit etmek kolay olacaktır. Ayrca tamen dişi çiçek polen zerreciklerinin kısmen veya bütünüyle kuşatması altında olacaktır.

NATUPOL Kovanı

 • Sakız kabağının bol miktarda nektar üretmesinden dolayı, kovana küçük bir miktar şekerli su verilir.
 • Sakız kabağı çiçeğinin nektarı üretimi öylesine büyük olabilir ki bunlar bombus arısının yuvasına stoklanır. Bu doğrultuda, çiçekler kapandıktan sora (çiçek biyolojisine bkz.) her gün bombus arılarını kapatma isteği (BEEHOME opsiyonunu kullanarak) ortaya çıkar.Bu suretle, dinlenme günü için seraların dşında yiyecek arama da önlenmiş olacaktır. Başka bir deyişle, bir sonraki sabah yeni sakız kabaklarını ziyaret etmek için çok fazla motive edilmiş olmayacaklarından bu suretle yiyecek tedariki artırılacaktır.
 • Bombus arılarının, kendi özel tüketimleri için sakız kabağından nadiren polen toplama yeteneklerinden dolayı, günlük beslenmeleri gerektiği kadar polen kovanla verilir.

Uygulama Şeması

 • Sakız kabağının polinasyonu için normal olarak N kolonileri kullanılar. Teslimat, 50-60 işçi arının bulunduğu bir N koloni şeklinde yapılır. Koloninin tahmin edilen yaşam 8 ila 12 haftadır.
 • Her kovan için yaklaşık polinasyon aralığı 1,000 m2’dir. Daha küçük alanlar için danışmanızca sizlere kovanın başka bir tipi önerilebilir.

Kullanım Talimatları

 • Kovanı zeminin yaklaşık 0.5 ile 1 metre yukarısına, güneş ve atıklar/yağmur suyuna karşı korunmalı bir alana yerleştirin. Kış mevsimi süresince güneş bir yere koymak tercih edilen bir durumdur. Yaprak yığınları arasına yerleştirmeyin!
 • Kovanın yakın çevresinde herhangi CO2 kaynağını derhal kapatın.
 • Karıncaların kovan içine giremiyor olmalarından emin olun.
 • Kovanı yerleştirdikten sonra, uçuş deliğini açmazdan önce kısa bir süre (½ - 1 saat) bombus arılarının sakinleşmelerini sağlayın.
 • Şayet ürün seralara veya tunellere konumlandırılmışsa, (öğle sonrası sonunda) havalandırma penceleri kapatıldığı zaman, kovanın uçuş deliğini açın. Bu, onların oryantasyon uçuşları esnasında sera dışında uçmalarını ve kovana dönmemelerini önleyecektir.
 • Başlangıç oryantasyon uçuşlarını takiben bombur arıları derhal üründe polinasyon işlemlerine başlayacaklardır.
 • Genelde bombus arılar sabahleyin ve öğleden sonraları daha aktiftirler. Ayrıca onları aktiviteleri ürünün çiçeklenme desenlerine bağlıdır.
 • Bombus arıları 10 ila 30 santigrad derece arasında aktiftirler. Ayrıca 15 ila 25 santigrad derece arasında da en etkin pozisyondadırlar.

Ürün Koruma

 • Doğal düşmanlı bombus arılarının kullanımının birleştirilmesi hali hazırda herhangi bir sorun oluşturmaz.
 • Tarım kimyasalları bombus arıları üzerinde direkt veya endirekt etkiye sahip olabilirler. Direkt etkileri, kimyasal bir ürünün sindirilmesi veya teması sonucu larvaların ve işçi arıların ölmesi durumunda etki meydana gelir ve endirekt etkiler ise, ziyaretlerin durdurulmasına neden olarak, bombus arılarının işlem görmüş çiçekleri koklamayı tehir ettikleri zaman ortaya çıkan etkileridir.
 • Sistemik pestisitler (kökleri aracılığıyla emilen pestisitler) genellikle uzun süreli rezidüel etkiye sahiptir. Şayet bir çiçek polene (örn, tatlı biber) ilave olarak nektar üretirse, bombus arı popülasyonuna vereceği zarar, sadece polen üreten (örn, domates) bir üründe çok taha fazla ciddi olabilir.
 • Koppert's Side Effects Database On-line’da, bombus arıları ve pek çok diğer yararlılarla birlikte pestisitlerin uyumluluğu ve devamlılığı hakkında detaylı bilgiler bulabilirsiniz.
 • BEEHOME opsiyonunda olduğu tüm hallerde, ürünün işlemden geçirilmesinden önce, kovanın etkinleştirilmesi gerekir. Bu opsiyon, bombus arısının kovandan ayrılmayarak içeriye girebilmesini temin eder. Yaklaşık bir saat sonra, ya kapalı olabilsin veya seradan kaldırılsın diye, kovan tamamen kapatılabilir.
 • Şayet kovan seradan geçici olarak kaldırılırsa, 18 ile 20 santigrad derecede muhafaza edilmelidir.

 

Koppert

Tüm dünyada, profesyonel üreticilere, en gelismis dogal polinasyon ve biyolojik mücadele sistemleri sunmaktadir

Koppert Biyolojik Mücadele ve Polinasyon Sistemleri Ltd.Şti.   Organize sanayi Bölgesi. 2.Kısım 24.Cadde Antalya Koppert - YouTube