Ana Sayfa Hakkımızda İnsan Kaynakları İletişim
Zararlılar
Hastalılıklar
Zararlı Kontrolü
Polinasyon
Ürünler
Arama
 
Çilek

Çiçeğin Biyolojisi

 • Çilek çiçeği (Fragaria x ananassa) erseliktir ve kendi kendini döller.
 • Nektar ve polen üretir. Korunaklı ürünlerde çok az miktar, açık hava kültürlerinde daha fazla mevcuttur.
 • Meyve bileşiktir. Her tek meyvenin özel pistili (dişi organ) vardır ve ayrı ayrı polenlemek zorundadır. Çiçek olgunlaşır (örn, pistiler algılayıcı olur), kökten başlayarak halka halka. Bu birkaç gün alır, meyvenin gelişip iyi bir şekil alabilmesi için bombus arısının birkaç ziyaret yapması gereklidir.
 • Çapraz polinasyon, self polinasyondan çok önemli bir rol oynar.
 • Stamenler üzerindeki polen miktarı bombus arısı tarafından çiçeğin hangi aralıklarla ziyaret edildiğini gösterir: çıplak stamenler yeterli ziyaretin delilleridir.
 • Çiçeklerin azalması, bombus arısının mevcut çiçekleri “aşırı ziyaretine” yol açabalir. Çiçeklerden son polen zerreciklerini alma girişimlerinde, bombus arısı reseptakulum üzerine çenelerini sabitlerler ve uçuş kaslarını (kanatlarıyla uçuş hareketleri yapmaksızın) aktifleştirerek vibrasyon içindeki çiçeği tespit ederler. Bu işlem vızıldama operasyonu olarak adlandırılır. Sonuç, daha sonra meyve duvarlarında mantar gibi lekeler halinde kendini gösteren reseptakulum zarar verecektir.

NATUPOL Kovanı

 • Korumalı kültürlerden çilek çiçeği tarafından alınan nektar bombus arı popülasyonunun optimal gelişimi için genellikle yeterli değildir. Bu NATUPOL’e şekerli su takviyesi yapmak gerekir.
 • Şartlara bağlı olarak, kovana ek yalıtım yapılabilir.
 • Açık hava ürünlerinde polinasyonu için DUOPOL mevcuttur: izole edilmiş ısıda oluklu plastik boruda üç koloni. DUOPOL, alanda kolonilerin solid kurulumunu ve optimal dağıtımını temin eder. Açık hava kültürlerinden alınan çiçekler bolca nektar üretir.DUOPOL kolonileri sadece küçük bir miktar şekerli su ihtiva eder.

Kullanım Şeması

 • Çilek polinasyonu için normal olarak E- koloniler kullanır. Teslimat, muhteviyatında 80-100 işçi arının bulundğu partiler şeklinde yapılır. Koloninin beklenen yaşam uzunluğu 8 ila 10 haftadır.
 • Her kovanda tahmini polinasyon oranı 1,500 m2’dir. Daha küçük alanlar için danışmanınızdan başka tip kovan önerisi alabilirsiniz.
 • Şayet başka polinatörler mevcut değilse, açık hava bitkilerinde, her hektar başına minimum iki DUOPOL gereklidir. Sevkiyat, içinde 350-400 işçi arının bulunduğu partiler şeklinde yapılır ve tahmini yaşam süreleri 6-8 haftadır.

Kullanım Talimatları

 • Kovanı zeminin yaklaşık 0.5 ile 1 metre yukarısına, güneş ve atıklar/yağmur suyuna karşı korunmalı bir alana yerleştirin. Kış mevsimi süresince güneş bir yere koymak tercih edilen bir durumdur. Yaprak yığınları arasına yerleştirmeyin!
 • DUOPOL, yerden 50 cm yukarıya, baharda güneşli bir yere, sağlam bir destek üzerine yerleştirilmelidir ve sonra da gölgeli bir yerde muhafaza edilir.
 • Alındıktan sonra direkt olarak her kovanın içinde polen tedariki için kapalı tutun. Bu amaç için tedarik edilmiş bir çubukla kapağı kapatmak için bastırın.
 • Karıncaların içeriye giremeyecek olmalarından emin olun.
 • Kovanı yerleştirdikten sonra, uçuş deliğini açmazdan önce, bir süre (½ - 1 saat) bombus arılarının sakinleşmelerini sağlayın.
 • Şayet ürün bir seradada yada tünelde konumlanmışsa, havalandırma pencereleri (öğlen veya öğleden sonra) kapatıldığında kovanın uçuş deliğini açın. Bu bombus arılarının, oryantasyon uçuşları esnasında seraların dışına çıkışlarını ve kovanlara dönüşlerini önleyecektir.
 • Başlangıç oryantasyon uçuşlarını takipeden bombus arıları derhal üründe polinasyon işlemlerine başlayacaktır.
 • Genelde bombus arılar sabahleyin ve öğleden sonraları daha aktiftirler. Ayrıca onları aktiviteleri ürünün çiçeklenme desenlerine bağlıdır.
 • Bombus arıları oryantasyon uçuşlarını takiban, derhal bitkileri döllemeye başlayacaklardır.
 • Bombus arıları 10 ila 30 santigrad derece arasında aktiftirler. Ayrıca 15 ila 25 santigrad derece arasında da en etkin pozisyondadırlar.

Ürün Koruma

 • Doğal düşmanlı bombus arılarının kullanımının birleştirilmesi hali hazırda herhangi bir sorun oluşturmaz.
 • Tarım kimyasalları bombus arıları üzerinde direkt veya endirekt etkiye sahip olabilirler. Direkt etkileri, kimyasal bir ürünün sindirilmesi veya teması sonucu larvaların ve işçi arıların ölmesi durumunda etki meydana gelir ve endirekt etkiler ise, ziyaretlerin durdurulmasına neden olarak, bombus arılarının işlem görmüş çiçekleri koklamayı tehir ettikleri zaman ortaya çıkan etkileridir.
 • Sistemik pestisitler (kökleri aracılığıyla emilen pestisitler) genellikle uzun süreli rezidüel etkiye sahiptir. Şayet bir çiçek polene (örn, tatlı biber) ilave olarak nektar üretirse, bombus arı popülasyonuna vereceği zarar, sadece polen üreten (örn, domates) bir üründe çok taha fazla ciddi olabilir.
 • Koppert's Side Effects Database On-line’da, bombus arıları ve pek çok diğer yararlılarla birlikte pestisitlerin uyumluluğu ve devamlılığı hakkında detaylı bilgiler bulabilirsiniz.
 • BEEHOME opsiyonunda olduğu tüm hallerde, ürünün işlemden geçirilmesinden önce, kovanın etkinleştirilmesi gerekir. Bu opsiyon, bombus arısının kovandan ayrılmayarak içeriye girebilmesini temin eder. Yaklaşık bir saat sonra, ya kapalı olabilsin veya seradan kaldırılsın diye, kovan tamamen kapatılabilir.
 • Şayet kovan seradan geçici olarak kaldırılırsa, 18 ile 20 santigrad derecede muhafaza edilmelidir.

 

Koppert

Tüm dünyada, profesyonel üreticilere, en gelismis dogal polinasyon ve biyolojik mücadele sistemleri sunmaktadir

Koppert Biyolojik Mücadele ve Polinasyon Sistemleri Ltd.Şti.   Organize sanayi Bölgesi. 2.Kısım 24.Cadde Antalya Koppert - YouTube