Ana Sayfa Hakkımızda İnsan Kaynakları İletişim
Zararlılar
Hastalılıklar
Zararlı Kontrolü
Polinasyon
Ürünler
Arama
 
Frenk Üzümü

Çiçek Biyolojisi

 • Kırmızı kuşüzümü (Ribes rubrum) erseliktir ve kendi kendini tozlar.
 • Çiçek polenin yanı sıra nektar üretir, nektarın daha az miktarda üretilir olmasına rağmen. Ayrıca Bombus arılarınca üründen toplanabilen polen miktarı nispeten daha azdır.
 • Hem self- polinasyon ve hemde capraz polinasyon gerçekleşir.
 • Bombus arılarının çiçeği ziyaret edip etmediklerini anlamak kolay değildir.

NATUPOL Kovanı

 • Kırmızı kuşüzümü çiçeği tarafından üretilen nektar, bombus arı popülasyonunun optimal gelişimi için yeterli değildir. Bu yüzden şekerli su takviyesi gerekir.
 • Kovana ek yalıtım desteği verilmelidir.
 • Açık hava ürünlerinde polinasyon için Isı yalıtımlı oluklu plastik kutuda üç koloni DUOPOL mevcuttur. DUOPOL, alanda kolonilerin solid oluşumunu ve optimal dağılımını sağlar.

Tanıtım Şeması

 • Şayet başka polinatörler mevcut değilse, hektar başına minimum dört DUOPOL gereklidir.
 • Teslimat, 350-400 işçi arı bulunduran partiler şeklinde yapılır ve bunların tahmini yaşam süreleri 6-8 haftadır.
 • Daha küçük sahalar için danışmanınız size kovanın başka bir tipini önerebilir.

Kullanım Talimatları

 • Kovanı zeminin yaklaşık 0.5 ile 1 metre yukarısına, güneş ve atıklar/yağmur suyuna karşı korunmalı bir alana yerleştirin. Kış mevsimi süresince güneş bir yere koymak tercih edilen bir durumdur. Yaprak yığınları arasına yerleştirmeyin!
 • DUOPOL, yerden 50 cm yukarıya, baharda güneşli bir yere, sağlam bir destek üzerine yerleştirilmelidir ve sonra da gölgeli bir yerde muhafaza edilir.
 • Alındıktan sonra direkt olarak her kovanın içinde polen tedariki için kapalı tutun. Bu amaç için tedarik edilmiş bir çubukla kapağı kapatmak için bastırın.
 • Karıncaların içeriye giremeyecek olmalarından emin olun.
 • Kovanı yerleştirdikten sonra, uçuş deliğini açmazdan önce, bir süre (½ - 1 saat) bombus arılarının sakinleşmelerini sağlayın.
 • Şayet ürün bir seradada yada tünelde konumlanmışsa, havalandırma pencereleri (öğlen veya öğleden sonra) kapatıldığında kovanın uçuş deliğini açın. Bu bombus arılarının, oryantasyon uçuşları esnasında seraların dışına çıkışlarını ve kovanlara dönüşlerini önleyecektir.
 • Başlangıç oryantasyon uçuşlarını takipeden bombus arıları derhal üründe polinasyon işlemlerine başlayacaktır.
 • Genelde bombus arılar sabahleyin ve öğleden sonraları daha aktiftirler. Ayrıca onları aktiviteleri ürünün çiçeklenme desenlerine bağlıdır.
 • Bombus arıları 10 ila 30 santigrad derece arasında aktiftirler. Ayrıca 15 ila 25 santigrad derece arasında da en etkin pozisyondadırlar.

Ürünün Korunması

 • Doğal düşmanlı bombus arılarının kullanımının birleştirilmesi hali hazırda herhangi bir sorun oluşturmaz.
 • Tarım kimyasalları bombus arıları üzerinde direkt veya endirekt etkiye sahip olabilirler. Direkt etkileri, kimyasal bir ürünün sindirilmesi veya teması sonucu larvaların ve işçi arıların ölmesi durumunda etki meydana gelir ve endirekt etkiler ise, ziyaretlerin durdurulmasına neden olarak, bombus arılarının işlem görmüş çiçekleri koklamayı tehir ettikleri zaman ortaya çıkan etkileridir.
 • Sistemik pestisitler (kökleri aracılığıyla emilen pestisitler) genellikle uzun süreli rezidüel etkiye sahiptir. Şayet bir çiçek polene (örn, tatlı biber) ilave olarak nektar üretirse, bombus arı popülasyonuna vereceği zarar, sadece polen üreten (örn, domates) bir üründe çok taha fazla ciddi olabilir.
 • Koppert's Side Effects Database On-line’da, bombus arıları ve pek çok diğer yararlılarla birlikte pestisitlerin uyumluluğu ve devamlılığı hakkında detaylı bilgiler bulabilirsiniz.
 • BEEHOME opsiyonunda olduğu tüm hallerde, ürünün işlemden geçirilmesinden önce, kovanın etkinleştirilmesi gerekir. Bu opsiyon, bombus arısının kovandan ayrılmayarak içeriye girebilmesini temin eder. Yaklaşık bir saat sonra, ya kapalı olabilsin veya seradan kaldırılsın diye, kovan tamamen kapatılabilir.
 • Şayet kovan seradan geçici olarak kaldırılırsa, 18 ile 20 santigrad derecede muhafaza edilmelidir.

 

Koppert

Tüm dünyada, profesyonel üreticilere, en gelismis dogal polinasyon ve biyolojik mücadele sistemleri sunmaktadir

Koppert Biyolojik Mücadele ve Polinasyon Sistemleri Ltd.Şti.   Organize sanayi Bölgesi. 2.Kısım 24.Cadde Antalya Koppert - YouTube