Ana Sayfa Hakkımızda İnsan Kaynakları İletişim
Zararlılar
Hastalılıklar
Zararlı Kontrolü
Polinasyon
Ürünler
Arama
 
Bektaşi Üzümü

Çiçek Biyolijisi

 • Bektaşı üzümü çiçeği (Ribes uva-crispa) erildir, öz döllenme gerçekleştirir ve bitkiden asılır.
  Pistil ercillerden belli belirsiz kısadır.
 • Çiçek polenle birlikte nektar üretir. Pistilin alıcı olması öncesinde her çiçekteki ercikler olgunlaşır ve böylece öz döllenmeden meyve oluşumunda daha önemli bir rol oynar. Bazı türlerde, polenli çapraz polinasyon Bektaşi üzümünün diğer türünden daha iyi verim alınır.
 • Bombus arısının çiçeği ziyaret edip etmedeğini görmek zordur.

NATUPOL Kovanı

 • Bektaşı üzümü tarafından üretilen nekter bombus arısı populasyonunun optimal gelişimi için daima yetersizdir. Bu yüzden şekerli su sağlanır.
 • Şartlara bağlı larak kovana izolasyon tedarik edilebilir.
 • Harici ürünlerde polinasyon için DUOPOL mevcuttur, ısı izolasyonlu oluklu plastik kutularda üç koli olarak sunulur. Alanda kolonilerin solid kurulumu ve optimal dağılımını DUOPOL sağlar.

Tanıtım Şeması

 • Diğer polinatorler mevcut değilse, açık hava ürünlerinde üç dört DUOPOL gereklidir.
 • 350-400 işçi arının bulunduğu DUOPOL sevkiyatı yapılır ve bunların tahmini yaşam süreleri 6-8 haftadır.
 • Daha küçük alanlar için, kovanın başka bir türü danışmanınızca size önerilebilir.

Kullanım Talimatları

 • DUOPOL, yerin yaklaşık 0.5 ile 1 metre üzerinde, güneş ve kirlilik/yağmur suyuna karşı korunaklı bir yere yerleştirin. Kış mevsimi esnasında güneşli bir yere konulması tercih edilebilir. Yaprak yığını arasına koymayın.
 • DUOPOL yerden yaklaşık 50 cm yukarıya, baharda güneşli bir yere ve daha sonra da sezonda gölgeli bir yere, sağlam bir destek üzerine yerleştirilmelidir.
 • Alındıktan sonra her kovanda polen olması sağlanarak kapatın. Bunun için temin edilmiş bir çubukla kapağı kapatmak için bastırın.
 • Karıncaların kovan içine giremeyeceklerinden emin olun.
 • Kovanın yerleştirilmesinden sonra uçuş deliği açmadan önce bir süre ((½ - 1 saat) bombus arılarının yerleşmelerini (yuva kurmalarını) sağlayın.
 • Şayet üren tünellere veya seralara yerleştirileekse, havalandırma penceleri (öğle sonrası sonlarında) açık olduğu zaman, kovanın uçuş deliği açılır. Bu, oryantasyon uçuşları sırasında bombus arılarının seranın dışına gitmelerini ve kovana dönmemelerini önleyecektir.
 • Bunların ilk oryantasyon uçuşlarını takiben bombus arıları derhal ürün polinasyonuna başlayacaklardır.
 • Genel olarak, bombus arıları sabahleyin ve öğleden sonra en aktif durumdadırlar. Onların aktivitesi ayrıca üründeki çiçek desenine bağlıdır.
 • Bombus arıları 10 ila 30 arasındaki ısılarda aktiftirler. Bunların en iyi çalışma ısıları 15 ile 25 santigrad derecesidir.

Ürün Koruma

 • Doğal düşmanlı bombus arılarının kullanımının birleştirilmesi hali hazırda herhangi bir sorun oluşturmaz.
 • Tarım kimyasalları bombus arıları üzerinde direkt veya endirekt etkiye sahip olabilirler. Direkt etkileri, kimyasal bir ürünün sindirilmesi veya teması sonucu larvaların ve işçi arıların ölmesi durumunda etki meydana gelir ve endirekt etkiler ise, ziyaretlerin durdurulmasına neden olarak, bombus arılarının işlem görmüş çiçekleri koklamayı tehir ettikleri zaman ortaya çıkan etkileridir.
 • Sistemik pestisitler (kökleri aracılığıyla emilen pestisitler) genellikle uzun süreli rezidüel etkiye sahiptir. Şayet bir çiçek polene (örn, tatlı biber) ilave olarak nektar üretirse, bombus arı popülasyonuna vereceği zarar, sadece polen üreten (örn, domates) bir üründe çok taha fazla ciddi olabilir.
 • Koppert's Side Effects Database On-line’da, bombus arıları ve pek çok diğer yararlılarla birlikte pestisitlerin uyumluluğu ve devamlılığı hakkında detaylı bilgiler bulabilirsiniz.
 • BEEHOME opsiyonunda olduğu tüm hallerde, ürünün işlemden geçirilmesinden önce, kovanın etkinleştirilmesi gerekir. Bu opsiyon, bombus arısının kovandan ayrılmayarak içeriye girebilmesini temin eder. Yaklaşık bir saat sonra, ya kapalı olabilsin veya seradan kaldırılsın diye, kovan tamamen kapatılabilir.
 • Şayet kovan seradan geçici olarak kaldırılırsa, 18 ile 20 santigrad derecede muhafaza edilmelidir.

 

Koppert

Tüm dünyada, profesyonel üreticilere, en gelismis dogal polinasyon ve biyolojik mücadele sistemleri sunmaktadir

Koppert Biyolojik Mücadele ve Polinasyon Sistemleri Ltd.Şti.   Organize sanayi Bölgesi. 2.Kısım 24.Cadde Antalya Koppert - YouTube