Ana Sayfa Hakkımızda İnsan Kaynakları İletişim
Zararlılar
Hastalılıklar
Zararlı Kontrolü
Polinasyon
Ürünler
Arama
 
Kiraz

Çiçek Biyolojisi

 • Hem tatlı kiraz çiçeği (Prunus avium) ve hemde ekşi kiraz (Prunus cerasus) erseliktir ve kendi kendini döllerler. Dişi organ genellikle erkeklik organları ve kulahın her ikisinden dışarı fırlar.
 • Tatlı kiraz pek çok türü ve ekşi kirazın bazı türleri kendi kendini tozlayan tür değillerdir. Bu, sadece aynı çiçek veya ağaçtan fertilizasyon için değil, fakat aynı türün başka bir ağacından polenli fertilizasyon için doğrudur. Başka türden ((the "pollenizer") polenli çapraz polinasyon olması halinde gereklidir.
 • Bombus arıları tarafından çiçeğin ziyaret edilip edilmediğini anlamak zordur.

NATUPOL Kovanı

 • Kiraz çiçeğinin bol miktarda nektar üretmesinden dolayı, kovana sadece küçük bir miktar şekerli su verilir.
 • DUOPOLbu ürünün polinasyonunda mevcuttur, ısı yalıtımlı oluklu plastik kutu içinde üç koloni. DUOPOL, sahadaki kolonilerin solid kurulumunu ve optimal dağılımını temin eder.

Uygulama Şeması

 • Her bir hekdara minimum olarak 6 DUOPOL gereklidir. Bu diğer polinatörlerin mevcudiyetine ve kültür tipine bağlıdır.
 • Teslimatta 350-400 işçi arının bulunduğu bir parti teslim edilir ve bunların tahmini yaşam süreleri 6-8 hafta arasındadır.
 • Daha küçük alanlar için (belki korunmuş ürünler için) kovanınbaşka bir türünü danışmanınız size önerebilir.

Kullanım Talimatları

 • DUOPOL, yerin yaklaşık 50 cm üzerinde, baharda güneşli bir yerde, va daha sonra sezonda gölge bir yere sağlam bir destek üzerine yerleştirilmelidir.
 • Alındıktan sonra içerideki her kovanı polen tedariki için direkt olarak kapatın. Bu amaçla hazırlanmış bastonla kapatmak için kapağı bastırın.
 • Karıncaların kovan içine giremeyeceklerinden emin olun.
 • Kovanın yerleştirilmesinden sonra uçuş deliği açmadan önce bir süre ((½ - 1 saat) bombus arılarının yerleşmelerini (yuva kurmalarını) sağlayın.
 • Bunların ilk oryantasyon uçuşlarını takiben bombus arıları derhal ürün polinasyonuna başlayacaklardır.
 • Bombus arıları 10 ila 30 arasındaki ısılarda aktiftirler. Bunların en iyi çalışma ısıları 15 ile 25 santigrad derecesidir.

Ürün Koruma

 • Doğal düşmanlı bombus arılarının kullanımının birleştirilmesi hali hazırda herhangi bir sorun oluşturmaz.
 • Tarım kimyasalları bombus arıları üzerinde direkt veya endirekt etkiye sahip olabilirler. Direkt etkileri, kimyasal bir ürünün sindirilmesi veya teması sonucu larvaların ve işçi arıların ölmesi durumunda etki meydana gelir ve endirekt etkiler ise, ziyaretlerin durdurulmasına neden olarak, bombus arılarının işlem görmüş çiçekleri koklamayı tehir ettikleri zaman ortaya çıkan etkileridir.
 • Sistemik pestisitler (kökleri aracılığıyla emilen pestisitler) genellikle uzun süreli rezidüel etkiye sahiptir. Şayet bir çiçek polene (örn, tatlı biber) ilave olarak nektar üretirse, bombus arı popülasyonuna vereceği zarar, sadece polen üreten (örn, domates) bir üründe çok taha fazla ciddi olabilir.
 • Koppert's Side Effects Database On-line’da, bombus arıları ve pek çok diğer yararlılarla birlikte pestisitlerin uyumluluğu ve devamlılığı hakkında detaylı bilgiler bulabilirsiniz.
 • BEEHOME opsiyonunda olduğu tüm hallerde, ürünün işlemden geçirilmesinden önce, kovanın etkinleştirilmesi gerekir. Bu opsiyon, bombus arısının kovandan ayrılmayarak içeriye girebilmesini temin eder. Yaklaşık bir saat sonra, ya kapalı olabilsin veya seradan kaldırılsın diye, kovan tamamen kapatılabilir.
 • Şayet kovan seradan geçici olarak kaldırılırsa, 18 ile 20 santigrad derecede muhafaza edilmelidir.

 

Koppert

Tüm dünyada, profesyonel üreticilere, en gelismis dogal polinasyon ve biyolojik mücadele sistemleri sunmaktadir

Koppert Biyolojik Mücadele ve Polinasyon Sistemleri Ltd.Şti.   Organize sanayi Bölgesi. 2.Kısım 24.Cadde Antalya Koppert - YouTube