Ana Sayfa Hakkımızda İnsan Kaynakları İletişim
Zararlılar
Hastalılıklar
Zararlı Kontrolü
Polinasyon
Ürünler
Arama
 
Badem

Çiçek Biyolojisi

 • Badem çiçeği (Prunus dulcis, P. amygdalis) erseliktir ve polenin yanında nektar üretir.
 • Pek çok türü kendiliğinen polinating değildir. Bu sadece gübreleme için doğru olmayıp, fakat aynı çiçek veya ağaçtan sadece polenli gübreleme değildir, fakat ayrıca aynı türün başka bir ağacından polenli gübrelemedir. Farklı bir türden (the "pollenizer") polenli çapraz polinasyon olduğunda, gereklidir.
 • Bombus arısı tarafından çiçeğin ziyaret edilip edilmediğini görmek zordur.

NATUPOL Kovanı

 • Badem çiçeğinin bol nectar üretmesinden dolayı, sadece küçük bir miktar şekerli su verilir.
 • Bu polinasyonu için DUOPOL mevcuttur: ısı yalıtımı ile oluklu plastik kutu içinde üç koloni.DUOPOL, optimal dağıtım ve alanda kolonilerin solid kurulumunu temin eder.

Tanıtım Şeması

 • Şayet başka polinatörler mevcut değilse, her hektar için minimum iki DUOPOLgereklidir.
 • Teslimatta, 350-400 işçi arıdan ibaret bir DUOPOL teslim ediler ve ortalama yaşam süresi 6-8 haftadır.

Kullanım Talimatları:

 • DUOPOL, yerin yaklaşık 50 cm üzerinde, baharda güneşli bir yerde, va daha sonra sezonda gölge bir yere sağlam bir destek üzerine yerleştirilmelidir.
 • Alındıktan sonra her kovan içindeki bulunan poleni direkt olarak kapatın. Bu amaçla hazırlanmış bastonla kapatmak için kapağı bastırın.
 • Karıncaların kovan içine giremeyeceklerinden emin olun.
 • Kovanın yerleştirilmesinden sonra uçuş deliği açmadan önce bir süre ((½ - 1 saat) bombus arılarının yerleşmelerini (yuva kurmalarını) sağlayın.
 • Bunların ilk oryantasyon uçuşlarını takiben bombus arıları derhal ürün polinasyonuna başlayacaklardır.
 • Bombus arıları 10 ila 30 arasındaki ısılarda aktiftirler. Bunların en iyi çalışma ısıları 15 ile 25 santigrad derecesidir.

Ürün Koruması

 • Doğal düşmanlı bombus arılarının kullanımının birleştirilmesi halihazırda herhangi bir sorun oluşturmaz.
 • Tarım kimyasalları bombus arıları üzerinde direkt veya endirekt etkiye sahip olabilirler. Direkt etkileri, kimyasal bir ürünün sindirilmesi veya teması sonucu larvaların ve işçi arıların ölmesi durumunda etki meydana gelir ve endirekt etkiler ise, ziyaretlerin durdurulmasına neden olarak, bombus arılarının işlem görmüş çiçekleri koklamayı tehir ettikleri zaman ortaya çıkan etkileridir.
 • Sistemik pestisitler (kökleri aracılığıyla emilen pestisitler) genellikle uzun süreli rezidüel etkiye sahiptir. Şayet bir çiçek polene (örn, tatlı biber) ilave olarak nektar üretirse, bombus arı popülasyonuna vereceği zarar, sadece polen üreten (örn, domates) bir üründe çok taha fazla ciddi olabilir.
 • Koppert's Side Effects Database On-line’da, bombus arıları ve pek çok diğer yararlılarla birlikte pestisitlerin uyumluluğu ve devamlılığı hakkında detaylı bilgiler bulabilirsiniz.
 • BEEHOME opsiyonunda olduğu tüm hallerde, ürünün işlemden geçirilmesinden önce, kovanın etkinleştirilmesi gerekir. Bu opsiyon, bombus arısının kovandan ayrılmayarak içeriye girebilmesini temin eder. Yaklaşık bir saat sonra, ya kapalı olabilsin veya seradan kaldırılsın diye, kovan tamamen kapatılabilir.
 • Şayet kovan seradan geçici olarak kaldırılırsa, 18 ile 20 santigrad derecede muhafaza edilmelidir.

 

Koppert

Tüm dünyada, profesyonel üreticilere, en gelismis dogal polinasyon ve biyolojik mücadele sistemleri sunmaktadir

Koppert Biyolojik Mücadele ve Polinasyon Sistemleri Ltd.Şti.   Organize sanayi Bölgesi. 2.Kısım 24.Cadde Antalya Koppert - YouTube